Verhalen

Voormalige woonplaatsen

Auteur: Roel Pepping
Geschiedenis

Afbeelding/object dat het verhaal illustreert: Kaart uit 1913

 

In het gebied hebben meerdere gebouwen gestaan, die in de vorige eeuw zijn gebouwd, maar ook al weer zijn afgebroken. Genoemd kunnen worden een schaapskooi op het veld (Brunstinger Plassen), een Keuterij naast de Veldkamp, twee huizen in NO richting vanaf de tweede brug (langs het ‘koepad’ van de boerderij naast de brug) en op enkele boerderijen op het Vorrelveen.

Alleen van de Keuterij zijn nog herkenbare restanten te vinden van de huisplaats. Her en der liggen soms onder het mos nog (bak)stenen.

De Keuterij lag in het gebied Brunstinger Plassen. Ongeveer 100 meter voorbij de ingang van het gebied naast Camping De Vennen is aan de rechterkant de huisplaats terug te vinden aan de hand van verspreide bakstenen op open plekken met restanten van erfbegroeiing. Aan de achterkant grenst het gebied aan de Veldkamp.

Het keuterijtje dat hier stond is rond WO1 hier gebouwd. In de 50’er jaren trad verval in,  1955 zakte de waterput in elkaar en de laatste bewoners zijn in 1957 vertrokken, waarna afbraak plaatsvond.

Huisplaats met zicht op oud beekdal grenzend aan de Veldkamp

 

Huisplaats op veld naast pingoruïne.

 

Stenen op oude huisplaats

 

De plaats levert tastbare herinneringen op aan bewoning op het woeste veld en het zich kunnen voorstellen van de armoedige manier van leven zonder nutsvoorzieningen.  Waar men zijn bestaan had in het houden van kleinvee zoals kippen, schapen en verbouw van gewassen.