Verhalen

Voormalig landgoed Nijenheim

Auteur: Roel Pepping en Jan Seubring
Geschiedenis

Plek in het dorpsgebied: Ten zuiden van de derde brug (Nijenheimsbrug)

 

Hier, op ongeveer 200 meter ten zuiden van de derde brug (Nijenheimsbrug) staat u op een centraal punt van het vroegere landgoed Nijenheim. Hier kruisten twee centrale wegen van het landgoed elkaar. Vanaf deze plaats ziet u nog enkele restanten van het landgoed Nijenheim. Oostelijk de overblijfselen van een bomenrij langs een weg en een stuk bos. Het weiland tussen het bos en de weg werd gebruikt als kwekerij. Aan de westzijde (zie foto) ziet u twee boswallen die plotseling stoppen. Voornoemde elementen kenmerken de oude oost-west weg die dit punt kruiste.

Op bovenstaande kaart uit 1903 staat het landgoed Nijenheim. Het beschreven kruispunt van wegen bevindt zich bij de letter N (van Nijenheim) in deze kaart.

De derde brug was er toen nog niet en het gebied ten noorden van de Beilervaart was nog niet ontgonnen. Op de topografische kaart van 1928 staat de brug wel getekend. De Strank aan de noordkant van de vaart en Veldzicht zijn rond 1915 gebouwd door Woldering om groenten (vooral; kool) te verbouwen ten behoeve van de groentedrogerij te Halerbrug.

De brug is gebouwd door de firma Schaap die ook eigenaar was van de Strank

Nijenheim ten zuiden van de Beilervaart is veel ouder: rond 1850 werden 45 hectare dennenbos en 33 hectare eikenhakbos aangeplant. Op het landgoed van 246 hectare bevonden zich naast een boerderij een opzichtershuis en vier arbeiderswoningen. Er was ook een kwekerij van 3 hectare.  De eigenaar was destijds Mr. C.J.W. Loten van Doelen Grothe, burgemeester van Soest. In 1900 bood zijn familie het landgoed te koop aan

Het gebied is in de jaren na 1900 in stukken verkocht en het meeste is omgezet in landbouwgrond. Een stukje bos is nog over. Het grootste deel is in eigendom van Staatbosbeheer. In dit bos zijn nog de greppels van een productiebos zichtbaar.

Bomen en einden van houtwallen geven de lijn van de kruisende weg aan.

 

Bomen en einden van houtwallen geven de lijn van de kruisende weg aan.
Sloot langs de weg naar het oostelijke bos dat in de 19e eeuw is geplant. Nu is het bos in bezit van Staatsbosbeheer.
 

Geef een reactie