Verhalen

Ontwikkelingen in de Bedrijvigheid

Auteur: Roel Pepping en Jan Seubring
Gebouwen

Plek in het dorpsgebied: Dit thema heeft geen specifieke plek, maar geldt voor het het gehele gebied

Omschrijving:

Na de ontginningen in het begin van de twintigste eeuw werd het gebied hoofdzakelijk agrarisch ingericht. De bebouwing bestond hoofdzakelijk uit boerderijen met schuren op boerenerven. Uitzonderingen waren brugwachterswoningen en een school met woning voor het hoofd.

Enkele stukken woeste grond werden intact gelaten.

Bij de ruilverkaveling in de 60er en 70er jaren is een einde gekomen aan de kleinschaligheid in agrarische bedrijfsvoering en de kleine percelen werden veelal samengevoegd. Sinds 2000 zijn enkele zeer grote agrarische bedrijven ontstaan, wat in het landschap te zien is aan de grote schuren en uitgestrekte landerijen.

Vele boerderijen kregen in de loop van de tijd een andere bestemming en er is een grote diversiteit aan bedrijvigheid ontstaan. Zie het lijstje, hieronder, om dit te illustreren.

Let ook op het reliëf in het landschap. De agrarische percelen liggen ongeveer twee meter lager dan het natuurgebied de Brunstinger Plassen. Dat komt door het afgraven van de zandlaag (rood zand), die gebruikt is voor de aanleg van Beilen-West in de periode rond 1960.

Kaart uit 1925 waar de noordkant van de Beilervaart nog niet ontgonnen/ afgegraven was.

 

Verschillende fasen: oorspronkelijke boerderij met stookhut, ernaast en met nieuwe schuren.

 

Hergebruik: Van boerderij naar meubelmakerij
Grootschaligheid in gebouwen en perceelgrootte.
Twee fasen op een foto: van boerenbedrijf, op de achtergrond, naar bloembollenteeltbedrijf
Hergebruik: Van boerderij naar dubbel woonhuis met contactlenspraktijk.

 

 

Overzicht, 2019, van ondernemers/ bedrijven in diverse sectoren in het gebied Beilervaart.

 

 • Bedrijven met melkkoeien, paarden (fokken en trainen) , geiten, schapen en andere opfokbedrijven
 • Landbouw en advies o.a. tuinbouw, boomkwekerij, bollenteelt, wormenkwekerij
 • Diverse agrarische dienstverlening (loonbedrijf/ uitzendbureau)
 • Zandwinning aan beide uiteinden van de vaart
 • (Para)medische dienstverlening (optometrie, mondhygiëne, arts, uitvaartbegeleing)
 • Bouw (meubelmakerij, schildersbedrijf, aannemer)
 • Advies, consultancy, beheer, reparatie, educatie (met paarden)
 • Podiumkunst, dans
 • Recreatie (campings, B&B’s)
 • Rioolwaterzuivering
 • Drents dierenasiel

 

 

Geef een reactie