Verhalen

Kiem voor het huidige landschap – een verhaal over particulier landgoed.

Auteur: Egbert Bolhuis
Geschiedenis

Kiem voor het huidige landschap – een verhaal over particulier landgoed Overlhee

 

We staan hier bij boerderij Overlhee, onderdeel van het gelijknamige particuliere landgoed. Dit landgoed is belangrijk geweest voor de vorming van het huidige landschap.

Landgoed Overlhee is in de periode 1909-1932 ontwikkeld door Jan Tijmen Linthorst Homan. Hij was een telg uit het geslacht Linthorst Homan dat deel uit maakte van de eigenerfden in Noord-Drenthe. Jan Tijmen Linthorst Homan was advocaat in Assen en was in de periode 1917-1931 Commissaris van de Koningin in Drenthe.

In de eerste decennia van de 20e eeuw zien in Drenthe meerdere particuliere landgoederen het levenslicht. Dit komt doordat in het nog grotendeels onontgonnen Drenthe veel kansen waren om fortuin te maken door woeste grond te ontginnen. Zo ook aan de Beilervaart. Rond 1900 bestond de omgeving waar u nu staat zoals u kunt zien op het kaartje grotendeels nog uit heide!

Uit de verschillende aankoopakten spreekt de omvang van de onderneming aan de Beilervaart. In 1909 worden door Jan Tijmen Linthorst Homan de eerste 62 hectare aangekocht. Daarna wordt het landgoed tot en met 1932 stap voor stap door hem verder uitgebreid. In dat jaar meet het landgoed ruim 136 hectare.

Het landgoed bestaat uit 4 hectare bouwland, 109 hectare heide, 20 hectare hooiland en 3 hectare weiland. Daarnaast omvatte het landgoed 6 boerderijen aan de Beilervaart waaronder deze boerderij Overlhee.

In het najaar van 1932 wordt het landgoed verkocht. Uit het vergelijk van aankoopakten van de gronden met het veilingboekje blijkt dat in ruim 20 jaar ongeveer 100 hectare aan heidegronden is ontgonnen.

De reden voor de verkoop van het landgoed is niet geheel duidelijk. Misschien heeft het gewoon te maken met de dood van Jan Tijmen Linthorst Homan op 27 mei 1932. Ook kan de verkoop verband houden met de beurskrach in Amerika in 1929 waardoor investeringen door de familie in het spoornet waren verdampt……

Na 1932 is het landschap in deze omgeving onder invloed van de ruilverkavelingen nog gewijzigd. Maar de kiem voor het huidige landschap in deze omgeving is gelegd in 1909 door Jan Tijmen Linthorst Homan.

 

De heer H. Koning, Drents Archief, heeft op verzoek de ontwikkeling van het landgoed Overlhee op een rij gezet en gevisualiseerd.

Hier is zijn powerpoint presentatie te downloaden. Beste is waarschijnlijk om dit op een computer met MS Powerpoint te bekijken.

presentatie H. de Koning, Drents Archief  Overlhee in MS Powerpoint 97 2000 XP

 

Geef een reactie