Over “Beilervaart op de kaort”

Wie kennen het dorp nou beter dan de bewoners zelf? De website beilervaart.opdekaort.nl is een voorbeeld van een “op de kaort”-website. Hiermee krijgen dorpsbewoners de mogelijkheid om van hun dorp zelf een belevingskaart te maken (en te beheren) met daarop verhalen over voor de bewoners belangrijke panden en plekken. Dit is allereerst leuk voor het dorp en haar bewoners zelf omdat de verhalen kunnen worden gedeeld en zo levend blijven. Maar de belevingskaart biedt nog meer mogelijkheden.

Zo kun je aan de hand van de belevingskaart je dorp letterlijk op de kaart zetten voor toeristen en hen deelgenoot maken van alle mooie panden, plekken en verhalen. De Drentse dorpen zijn uniek in Nederland en er liggen volop kansen om deze unieke kwaliteiten in de dorpen te vermarkten!

De belevingskaart vormt ook een bouwsteen om, al of niet met behulp van professionals, het dorp door te ontwikkelen. Met een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis, groei en het huidige functioneren van het dorp ontstaat een compleet beeld van het dorp. Op basis hiervan kunnen plannen worden gesmeed om het dorp in de toekomst mooi en leefbaar te houden.

Naast de verhalen die toegankelijk zijn voor iedereen, kunnen ook een dorpsagenda en een marktplaats worden toegevoegd aan de website die exclusief toegankelijk zijn voor de dorpsbewoners. Vraag en aanbod van diensten kunnen zo worden uitgewisseld. Handig, bijvoorbeeld voor als je een lift zoekt naar Assen op een moment dat er bijna of geen bussen rijden.

Enthousiast geworden over beilervaart.opdekaort.nl en de mogelijkheden van “op de kaort”? Neem dan contact op met Tim Willems-Kruize via willems@libau.nl. Samen wordt dan een startbijeenkomst in uw dorp ingepland. Tijdens deze startbijeenkomst krijgt het dorp een gebruiksinstructie en wordt samen met deskundigen de basisvormgeving van de website toegesneden op uw dorp. Aan deze bijeenkomst en de aanpassingen aan de website zijn beperkte kosten verbonden, het gebruik van de website is gratis.

Stichting Libau is al 90 jaar de onafhankelijke adviesorganisatie ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe zonder winstoogmerk. Met vrijwilligers uit Beilervaart en financiële ondersteuning vanuit het ERL programma van de provincie Drenthe is website beilervaart.opdekaort.nl ontwikkeld.

Privacy verklaring

Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden van de website beilervaart.opdekaort.nl, kan het nodig zijn dat er persoonlijke gegevens van u als gebruiker opgeslagen worden. Deze gegevens worden door de makers en beheerders nooit gebruikt voor andere doeleinden, dan waarvoor ze zijn verstrekt. U heeft recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de privacy verklaring van Libau.